סה"כ עפ"י מחירון הסתדרות הרופאים הווטרינריים 2380 ש"ח מחיר תכנית הבריאות במרפאה- 1500 ש"ח מחיר תכנית הבריאות במרפאה ללא עיקור או סירוס- 1000 ש"ח תכנית הבריאות כוללת בדיקות כלליות במרפאה בשעות העבודה ללא הגבלה. 20 אחוז הנחה ממחירון המרפאה לבדיקות מתקדמות (כימיה, ספירת דם, צילומי רנטגן, ניתוחים וכו) ו-10 אחוזי הנחה ממחירון המרפאה לתרופות ומוצרי הדברה ומזון. תכנית הבריאות לא כוללת את אגרת הרישיון לעירייה, יעוצים או טיפולים של רופאים מומחים או בדיקות מעבדה חיצוניות ולא ניתן לצבור או להעביר טיפולים שלא נוצלו מעבר לשנת התכנית.